Zvládání komunikačně náročných situací

Cíle
  1. zopakovat si základní principy efektivní komunikace,
  2. prakticky si procvičit řešení náročných komunikačních situací,
  3. zlepšit dovednost asertivní komunikace a asertivního postoje.
Chcete vědět

Které komunikační situace jsou pro nás obtížné?

Co Vás naučíme
  • čím se liší problémy, konflikty a spory,
  • pasivita, agresivita a asertivita – výhody a rizika jednotlivých postojů,
  • základní principy a postupy asertivních technik,
  • trénink vybraných obtížných situací v praxi.
Vyzkoušíte si s námi zadávání neoblíbených úkolů,
informace o změnách či sdělování negativních zpráv.

 

Managerské vzdělávání > Práce v týmu > Zvládání komunikačně náročných situací

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu