Zvládání a prevence stresu, syndrom vyhoření

Ukážeme Vám, jak změnit přístup, realizovat
pozitivní představy a stanovit si osobní priority.
NAUČÍME VÁS
Stres
 • Definice stresu a frustrace
 • Význam stresu v životě
 • Diskuse a reflexe o stresorech vyplývajících z povolání účastníků, jejich očekávání
 • Ukázky současných stresorů a vhodné či nevhodné nakládání s nimi
Souvislosti mezi psychickými a fyzickými charakteristikami
 • Reakce na stres a frustraci
 • Emoce a tělo, nakládání s emocemi
 • Nácvik rozpoznávání stresorů v životě a jejich fyzických a psychických odrazů
 • Diskuse o možnostech využití v praxi účastníků
Psychohygiena
 • Sebepodpůrné dovednosti
 • Určování hranic
 • Komunikační dovednosti, asertivní prvky
 • Možnosti účastníků, autentizující zkušenost
Syndrom vyhoření
 • Definice syndromu vyhoření, jeho podoby
 • Potřeba rozvoje, úspěchu, ocenění a osobních změn
 • Ochrana před syndromem vyhoření
 • Diskuse o možnostech a konkrétním ohrožení účastníků
Shrnutí, reflexe, ukončení

VÝUKOVÉ METODY

Výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik praktických technik.

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Dovednosti jednotlivce > Zvládání a prevence stresu, syndrom vyhoření

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu