Změna je život

  • Stagnujete a cítíte potřebu změny?
  • Stojíte před důležitým rozhodnutím, které odstartuje proces změn?
KOMU JE URČEN

Pro všechny, kteří si potřebují ujasnit a pochopit obecné aspekty procesu změny a aplikovat řešení svých konkrétních problémů

Je vhodný zejména pro manažery, kteří potřebují vytvořit vizi, určit cíle a najít ta správná slova, kterými budou motivovat své spolupracovníky k provedení změny

NAUČÍME VÁS

Na semináři získáte poznatky o procesu změn, jejich důvodech, řízení realizace změn a jejich přínosech pro organizaci​Získáte konkrétní nástroje a techniky pro proveden změn

  1. Příčiny změn – stagnace, nízká výkonnost, nekonkurenceschopnost, krize, potřeba inovace
  2. Zákonitosti procesu změny
  3. Realizace změny – vize, cíle, priority
  4. Podpora změny – tým pro změnu, Komunikace změn se spolupracovníky
  5. Udržitelnost změny

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu