Vize, poslání, strategie

Firemní strategie je základní a živý koncepční dokument firmy
Cíle
  1. vyzkoušet si projít celý strategický cyklus a vytvořit si vlastní strategii nebo její základní teze,
  2. připravit si komunikační a motivační plán, jak zapojit zaměstnance k aktivní účasti na tvorbě firemní strategie.
Co Vás naučíme
  • identifikace aktuálního stavu a budoucí výhled,
  • firemní identita, vitalita firmy,
  • principy strategických analýz,
  • definice a správné chápání vize,
  • klíčové cíle, priority implementace strategie,
  • strategie jako živý firemní dokument.

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu