Účinné strategie při řešení konfliktů

Naučíme vás, jak zefektivnit proces rozhodování a jak objevit a zdokonalit schopnost řešit problémy.
NAUČÍME VÁS
Konfliktová situace, základy řešení konfliktů
 • Vymezení pojmů a klasifikace, teorie vzniku konfliktu
 • Nejčastější příčiny vzniku konfliktu
 • Modelové situace - rozbor a nácvik
 • Reflexe osobních zkušeností z praxe účastnic/účastníků
Problémový klient
 • Typologie problémových klientů
 • Strategie zvládání komunikace s konfliktním klientem, asertivita
 • Modelové kazuistiky z praxe cílové skupiny
 • Konkrétní zkušenosti účastnic/účastníků a jejich reflexe
Prevence vzniku konfliktních situací
 • Obecné zásady
 • Modelové situace a nácvik
 • zkušenost se sebou v konfliktní situaci - reflexe vlastních schopností
 • Reflexe konkrétních zkušeností z praxe
Efektivní strategie řešení
 • Obecné postupy
Modelové situace vycházející z praxe cílové skupiny účastníků
 • Zvládání emocí, prevence syndromu vyhoření
 • Nácvik vhodných reakcí a účinných strategií
 • Práce s osobními zkušenostmi účastnic a účastníků, jejich reflexe
VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik

 

 

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Dovednosti jednotlivce > Účinné strategie při řešení konfliktů

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu