TOP MANAGEMENT

 

Facilitace – řízení pracovních setkání

Pracovní setkání jsou často zdrojem frustrací všech přítomných a nepřináší očekávané výsledky. Na našem semináři vás seznámíme s moderními nástroji řízení takovýchto setkání, aby byla jak vysoce produktivní, tak současně motivující. Umožníme Vám náhled na roli a nástroje facilitátora (moderátora), který nezávisle řídí celé setkání, poradu či workshop včetně sdílení nejlepších tipů a triků.

Managerské rozhodování "Člověče – rozhodni se"

Definovali jste ve vaší společnosti firemní kulturu, hodnoty a principy chování a nevíte, co s tím dál? Máte nové členy ve vedení a chcete z nich rychle vytvořit dobře fungující tým? Na našem workshopu spojíme firemní hodnoty s praxí v simulovaných nestandardních situacích, které u vás můžou nastat již zítra.

Budeme diskutovat o krátkodobých i dlouhodobých důsledcích rozhodnutí, která nejsou černo-bílá a jednoduchá. Workshop je silnou teambuildingovou aktivitou s důrazem na firemní i osobní hodnoty.

Řízení dle kompetencí

Dovíme se, co to jsou kompetence, jak se dělí a jak je používat v různých fázích pracovního života zaměstnance. Co to jsou kompetenční modely a jak se odvíjejí ze strategie vaší společnosti. Ukážeme vám, jak nejlépe kompetence popsat, jak stanovujeme, hodnotíme a rozvíjíme úrovně kompetencí ve firmách.

Řízení změn - restrukturalizace, fúze, nový majitel, propouštění …

Implementace nových procesů vyžaduje řadu organizačních změn, které se často nedaří díky nedostatečné podpoře uvnitř firmy. Náš lektor Vás připraví na řízení lidské stránky změn – jak pracovat s rezistencí zaměstnanců i samotných managerů ke změně., jak získat jejich podporu, jak řídit jejich očekávání a komunikovat v dobách nejistoty.

Vize, poslání strategie

Ujasnite si důležitost tvorby „živé“ firemní strategie jako základního koncepčního dokumentu firmy. Vyzkoušíte si projít celý strategický cyklus a vytvořit si vlastní strategii nebo její základní teze.

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu