Teambuilding - týmová spolupráce

Nedílnou součástí programu je také
zpětná vazba komunikace v týmu a brainstorming.

Tým není jen náhodným shlukem spolupracovníků, a během tohoto programu se naučíme, jak z hrstky lidí vytvořit perfektně spolupracující a výkonné těleso.

NAUČÍME VÁS

Osvojíme si dovednost zjištění a rozdělení rolí v týmu, zaměříme se na pozitivní rozvoj mezilidských vztahů a vybudování vzájemné spolupráce ve skupině.

Díky efektivní týmové spolupráci se naučíme

  • jak zvládat vztahy a komunikaci mezi jednotlivými členy
  • jak celý tým posunout k větší výkonosti bez zbytečných stresů.

Důraz je kladen i na empatii a zasazení jedince do prostředí týmu.

VÝUKOVÉ METODY
  • výklad,
  • diskuse,
  • skupinová cvičení,
  • testy,
  • brainstorming, hry.

 

 

Managerské vzdělávání > Práce v týmu > Teambuilding - týmová spolupráce

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu