Sebeprezentace

... s důrazem na neverbální komunikaci

NAUČÍME VÁS

Bezpečným způsobem mohou účastníci získat informace o sobě, teoretické zázemí o neverbální komunikaci a jejím využití, odhalit své vnitřní zdroje a vyzkoušet jiné možnosti v kontaktu s druhými lidmi. Kurz je určen pro ty, kteří ve svém životě pracují v přímém kontaktu s druhými lidmi.

Neverbální komunikace, sebeprezentace, role a přirozené chování v profesionálním životě

Přehled neverbální komunikace
 • Oblasti NVK, vědomá a nevědomá neverbální komunikace
 • NVK v našem okolí (zařízení kanceláře, vyjadřování sociálního postavení)
 • Přirozenost, tělo jako kronika, psychosomatika
 • Nácvik sdělování přes NVK, praktické dovednosti, doporučení, sebepoznávání
Sebeprezentace
 • Přirozenost a požadavky rolí
 • Psychohygiena, biologicko-psychologicko-sociálně-spiritální kontext
 • Jak se rozvíjet a kde zůstat sám sebou
 • Techniky, rozpoznávání vlastního komunikačního stylu
 • Co je pro účastníky žádoucí předvést a co chtějí skrývat, hledání vlastních zdrojů.
Rozlišení prostředí
 • Diagnostika prostředí, ve kterých se účastníci pohybují
 • Co je třeba, cíle a potřeby
 • Přizpůsobení komunikace cílům
 • Dopady hraní rolí, potřeba vlastní cesty
VÝUKOVÉ METODY

Výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik praktických technik.

 

Cílem je odlišení přirozeného chování od nadbytečných tlaků a zároveň vyhovět
sociálním rolím, které účastníci v životě plní.

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu