Sebepoznání a emoce

Sebepoznání dává člověku možnost vymezit si postavení v tomto světě
a nedovolit, aby mu ho vymezoval někdo jiný.
Cíle
  1. ujasnit si důležitost osobních i firemních hodnot v práci,
  2. naučit se využívat znalostí typologie osobnosti v práci i v životě,
  3. pochopit význam emocí při práci se sebou samým i s druhými.
Chcete vědět

Jaké jsou Vaše osobní hodnoty?

Co Vás naučíme
  • osobnost člověka a jeho psychika,
  • typologie osobnosti,
  • nácvik jednání s jednotlivými osobnostními typy,
  • pojem emoční inteligence,
  • vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí,
  • regulace a řízení emocí.

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu