Sebemotivace

Motivovat sebe je mnohdy obtížnější než motivovat ostatní.
Cíle
  1. ověřit si své motivační pole,
  2. ujasnit si význam vybraných nástrojů stimulace a motivace pro výkon a vztahy na pracovišti,
  3. vyzkoušet si v praxi vybrané motivační techniky a postupy.
Co Vás naučíme
  • tři základní kameny:

SEBEÚCTA - "Vážím si na sobě…",

SEBEREFLEXE - "Přijímám, že…",

SEBEDŮVĚRA - "Věřím, že dokážu…",

  • motivace a stimulace - co to je a jak funguje - výměna názorů a zkušeností,
  • motivace v praxi,
  • hodnotící a podpůrné rozhovory."

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu