Rozvoj osobnosti

Etiketa a norma v písemném styku

Díky tomuto vzdělávacímu programu si osvojíte základní prvky efektivnosti komunikace v úředních písemnostech. Důraz je kladen na nácvik úpravy úředních písemností.

Etiketa a společenské chování

Etiketa zahrnuje normy zdvořilosti a taktního chování (například zdravení, představování, podávání ruky, titulování, projevy úcty, přednostní pořadí, společenskou konverzaci, předávání darů). Kurz je určen tomu, kdo se chce cítit dobře a nechce, aby ho jakákoli společenská událost vyvedla z míry.

AKREDITOVANÝ PROGRAM​

Komunikace v telefonním styku

Účastníci tohoto vzdělávacího programu si osvojí základní prvky efektivnosti komunikace při telefonním styku. Zaměříme se na profesionální vedení telefonického rozhovoru a nácvik v oblastech zkvalitnění formy i obsahu telefonické komunikace. Zlepšíte svou práci s hlasem, zvládání náročných a konfliktních situací, efektivní argumentaci, kladení otázek i aktivní naslouchání.

Písemná komunikace - úřední písemnosti

Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních prvků efektivnosti komunikace v úředních písemnostech. Zaměříme se na gramatiku a stylistiku, procvičení jazykových pravidel a výjimek včetně nácviku asertivity a empatie v dopisech.

Psychohygiena v profesní přípravě

Po zvládnutí a praktikování jednotlivých cviků je dosažen vyšší pracovní výkon, nalezení vnitřního klidu a vyrovnanosti, lepší zdraví a kondice.

Timemanagement - čas neřídíme, řídíme sami sebe v čase

Timemanagement čtvrté generace. Kurz určený každému, kdo chce efektivně řídit svůj čas a dosáhnout tak rychleji svého cíle.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Tvorba myšlenkových map a využití automatické kresby v pracovní praxi

Naučíme vás, jak co nejjednodušeji vyjádřit svoje nápady a představit vlastní projekt během několika minut s použitím velmi jednoduchých obrázků piktogramů.

Základy řízení projektů

Naučíme Vás, jak upevnit a rozvinout své znalosti a dovednosti principů přípravných fází projektu. Prakticky si vyzkoušíte různé nestandardní situace při řešení projektů a jak sdílet zkušenosti z řešení různých situací při řízení a účasti na projektu.

 

DOVEDNOSTI JEDNOTLIVCE​

Sebemotivace

Víte, jak je důležité ověřit si své motivační pole a ujasnit si význam vybraných nástrojů stimulace a motivace pro výkon a vztahy na pracovišti. Vyzkoušíte si v praxi vybrané motivační techniky a postupy.

Sebepoznání

Cílem semináře je ujasnit si důležitost osobních i firemních hodnot v práci a naučit se využívat znalostí typologie osobnosti v práci i v životě. Pochopíte význam emocí při práci se sebou samým i s druhými.

Sebeprezentace, neverbální komunikace

Seminář je věnován sebeprezentaci, s důrazem na neverbální komunikaci. Cílem není trénink v obecně známých „pravidlech“ neverbální komunikace, ale odlišení přirozeného chování od nadbytečných tlaků, rozvoj osobních zdrojů účastníků s nabídkou možností, jak zůstat přirozený a zároveň vyhovět sociálním rolím, které účastníci v životě plní.

Stres jako lekce a příležitost aneb od hrozícího kolapsu z přetížení ke zvládnutí životních výzev v klidu

Získáte klid a větší spokojenost, které vedou k lepšímu zvládání pracovních úkolů.

Na semináři se naučíte rozpoznat projevy stresu, získáte nástroje na řešení stresu, naučíte se používat techniky snižující dopady stresu.

Účinné strategie při řešení konfliktních situací

Kurz je určen převážně pro managery a vedoucí pracovníky všech oborů. Rozhodování patří mezi klíčové managerské funkce. Naučíme Vás, jak zefektivnit proces rozhodování a jak objevit a zdokonalit schopnost řešit problémy.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Změna je život

Kurz je určen pro všechny, kteří si potřebují ujasnit a pochopit obecné aspekty procesu změny a aplikovat řešení svých konkrétních problémů

Je vhodný zejména pro manažery, kteří potřebují vytvořit vizi, určit cíle a najít ta správná slova, kterými budou motivovat své spolupracovníky k provedení změny

Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření

Umíte čelit stresu v osobním životě i zaměstnání? Ukážeme Vám, jak změnit přístup, realizovat pozitivní představy a stanovit si osobní priority. V průběhu kurzu Vám nabídneme praktické ukázky technik.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Zvýšení mozkového potenciálu s využitím umění

Výsledkem kurzu bude zvládání každodenního stresu a rozvíjení vlastního potenciálu. Účastník si zlepší představivost, paměť a bude kreativnější.

 

 

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu