Řízení změn

Implementace nových procesů vyžaduje řadu změn,
které se často nedaří díky nedostatečné podpoře uvnitř firmy.
NAUČÍME VÁS

Náš lektor Vás připraví na řízení lidské stránky změn:

  • jak pracovat s rezistencí zaměstnanců i samotných managerů ke změně,
  • jak získat jejich podporu,
  • jak řídit jejich očekávání a komunikovat v dobách nejistoty.
VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu