Řízení lidského kapitálu

Teorií, jak řídit firmu, je mnoho a jsou snadno dostupné. Na našich seminářích se potkává externí pohled zkušených lektorů s interními záležitostmi vaší firmy. Interaktivní formou a za použití moderních poznatků společně oslovíme vaše konkrétní problémy.

Naším cílem je, abyste se po absolvování našich seminářů cítili posíleni v dané oblasti a vybaveni nástroji a postupy pro efektivní řízení.

 

TOP MANAGEMENT

Facilitace – řízení pracovních setkání

Pracovní setkání jsou často zdrojem frustrací všech přítomných a nepřináší očekávané výsledky. Na našem semináři vás seznámíme s moderními nástroji řízení takovýchto setkání, aby byla jak vysoce produktivní, tak současně motivující. Umožníme Vám náhled na roli a nástroje facilitátora (moderátora), který nezávisle řídí celé setkání, poradu či workshop včetně sdílení nejlepších tipů a triků.

Managerské rozhodování "Člověče – rozhodni se"

Definovali jste ve vaší společnosti firemní kulturu, hodnoty a principy chování a nevíte, co s tím dál? Máte nové členy ve vedení a chcete z nich rychle vytvořit dobře fungující tým? Na našem workshopu spojíme firemní hodnoty s praxí v simulovaných nestandardních situacích, které u vás můžou nastat již zítra.

Budeme diskutovat o krátkodobých i dlouhodobých důsledcích rozhodnutí, která nejsou černo-bílá a jednoduchá. Workshop je silnou teambuildingovou aktivitou s důrazem na firemní i osobní hodnoty.

Řízení dle kompetencí

Dozvíte se, co to jsou kompetence, jak se dělí a jak je používat v různých fázích pracovního života zaměstnance. Co to jsou kompetenční modely a jak se odvíjejí ze strategie vaší společnosti. Ukážeme vám, jak nejlépe kompetence popsat, jak stanovujeme, hodnotíme a rozvíjíme úrovně kompetencí ve firmách.

Řízení změn - restrukturalizace, fúze, nový majitel, propouštění …

Implementace nových procesů vyžaduje řadu organizačních změn, které se často nedaří díky nedostatečné podpoře uvnitř firmy. Náš lektor Vás připraví na řízení lidské stránky změn – jak pracovat s rezistencí zaměstnanců i samotných managerů ke změně., jak získat jejich podporu, jak řídit jejich očekávání a komunikovat v dobách nejistoty.

Vize, poslání strategie

Ujasníte si důležitost tvorby „živé“ firemní strategie jako základního koncepčního dokumentu firmy. Vyzkoušíte si projít celý strategický cyklus a vytvořit si vlastní strategii nebo její základní teze.

 

HR | STŘEDNÍ MANAGEMENT

Age management a jeho uplatnění ve firemní praxi

Představíme Vám východiska a pilíře age managementu, index pracovní schopnosti (Finsko) a co znamená pojem ageismus a jeho důsledky.

Nábor a výběr pro managery a HR

Cílem kurzu je naučit managery připravit výběrové řízení na pracovní pozici a vést kvalifikovaný personální výběr. Pomůžeme Vám identifikovat vhodné kandidáty a jejich schopnosti, a také porovnat osobnosti s ohledem na pracovní pozici a firemní kulturu Velké změny v náboru přináší moderní technologie a internet a my se seznámíme s tím, jak je dobře využít.

Restrukturalizace – propouštění zaměstnanců

K restrukturalizacím vede majitele nutnost výdělečnosti a životaschopnosti firmy. Naši lektoři Vám ukáží, co ovlivňuje při snižování stavu zaměstnance i zaměstnavatele, jaké jsou následky a jak co nejlépe ukončit pracovní poměry, aby neutrpělo jméno společnosti a aby neklesla morálka těch, kteří ve společnosti zůstávají. Součástí semináře jsou také konkrétní návody, jak se dobře prakticky připravit, jak naplánovat komunikaci a jak zvládnout propouštěcí rozhovor včetně vlastních emocí.

Řešení konfliktů na pracovišti

Jak pracovat s názorovými rozdíly, aby nepřerostly v konflikt. Jak řešit konflikty, aby byl zachován funkční vztah mezi stranami. Jak využít zásad mediace jako způsobu smírného řešení sporů. Vybavíme vás nástroji a postupy na řešení sporů v práci, ať už jste vedoucí nebo pracujete v odd. Řízení lidských zdrojů.

Řízení výkonu zaměstnanců

Řízení, hodnocení a plánování výkonu zaměstnanců je užitečným nástrojem k dosahování pracovních úspěchů. Naučíme Vás, jak si stanovit cíle pro efektivnější výkon, jak je sledovat a vyhodnocovat. Zvlášť důkladně se budeme věnovat dávání a přijímání zpětné vazby jako hlavního motivátoru. Podíváme se také na úskalí tradičních hodnotících rozhovorů.

Talent management a příprava nástupců

Jak talent nalézt, jak jej využít, udržet a motivovat a jak jej dále rozvíjet?

Zde získáte komplexní informace k řízení talentů a pracovní kariéry. Probereme společně rizika a výhody Talent Managementu, jaký model je vhodný pro jaký typ firmy a jak řídit očekávání různých skupin zaměstnanců, aby program Talent Management přijali.

Spočítáme, zda se program vaší společnosti vyplatí a jakou optimální formu by měl v daném odvětví/firmě mít.

 

MANAGEMENT | ZAMĚSTNANCI

Efektivní vedení porad

Zlepšete své porady, ukážeme Vám jak. Efektivity porad dosáhneme i atraktivním způsobem toku informací místo nudy a stresu.

Porady jsou nutnou součástí každé managerské pozice.

Firemní kultura

Firemní kultura zasahuje do všech firemních procesů a úzce souvisí s rozhodovacími procesy a řízením společnosti. Změna firemní kultury je dlouhodobý proces, při kterém se projevuje rozdílná adaptabilita zaměstnanců. Na semináři se dozvíte, proč je budování firemní kultury důležité pro prosperitu firmy, jak ji můžeme měřit, jaké jsou výhody a úskalí silné firemní kultury a jak postupovat, chceme-li firemní kulturu změnit.

Komunikace

Jak efektivně komunikovat, přesvědčit a dospět k porozumění s každým člověkem. Naučte se s námi, jak přesvědčit a ovlivnit ostatní, jak komunikovat v krizových situacích a jak využít moderní technologie k rozvoji vašeho podnikání Probereme tvorbu komunikačního plánu za využití různých komunikačních kanálů. Budeme se též věnovat neplánované a neřízené komunikaci na pracovišti.

Zaměstnanecké průzkumy

Zaměstnanecké průzkumy poskytnou managementu podklady k přijímání správných rozhodnutí a zefektivní fungování společnosti. Současně je to velmi citlivý nástroj zpětné vazby zdola nahoru, který v sobě skrývá neblahá rizika z neznalosti, jak s ním zacházet. Naučíme se, jak se na průzkum připravit, jak jej provést a co je třeba udělat po něm, a to včetně komunikace a sestavení akčního plánu na zlepšení.

 

Managerské vzdělávání > Řízení lidského kapitálu

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu