Řízení dle kompetencí

Řízení dle kompetencí se používá v mnoha fázích
pracovního života jednotlivce i celé společnosti.
NAUČÍME VÁS

Dozvíte se, co to jsou kompetence, jak se dělí a jak je používat v různých fázích pracovního života zaměstnance.

Ukážeme vám, jak nejlépe kompetence popsat, jak stanovujeme, hodnotíme a rozvíjíme úrovně kompetencí ve firmách.

Získáte odpovědi na otázky, jako jsou např.:

  • Co to jsou kompetence a jaké druhy kompetencí existují? Co to jsou klíčové kompetence?
  • Jak je budeme kategorizovat, aby s nimi uměli manageři a zaměstnanci pracovat a rozuměli jim?
  • Které kompetence se dají rozvíjet snadno a které téměř ne?
  • Jaký model řízení dle kompetencí je vhodný pro vaši firmu?
  • Jak máme kompetence hodnotit, jak vést rozhovor s hodnoceným, jak je překlopit do rozvojového plánu?
  • Kdo za to zodpovídá, jaká je kolem kompetencí administrativa a jak to všechno zvládnout.
VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu