Řešení problémů

Cíle
  1. identifikovat nejčastější (provozní i jiné) problémy ve firmě,
  2. prakticky si procvičit jednotlivé fáze řešení problémů,
  3. vytvořit si vlastní šablony a postupy pro řešení vybraných problémů.
Chcete vědět

S jakými problémy se setkáváme a jak dnes řešíme problémy?

Co se nám osvědčuje a co se nedaří?

Co Vás naučíme
  • jak identifikovat problém a jak jej definovat,
  • metody - pozorování, kontrolní seznamy, tabulky pro zápis stavů a hodnot, Paretovy diagramy, 5xPROČ, FMEA analýza,
  • hodnocení a výběr varianty řešení,
  • lidský faktor při řešení problémů,
  • typické chyby při řešení problémů.

 

 

Managerské vzdělávání > Práce v týmu > Řešení problémů

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu