Projekty a projektové řízení

Naučíme Vás komplexní nástroj
na realizaci projektů uvnitř vaší organizace.
Cíle
 1. udělat si revizi pravidel a principů projektového řízení ve firmě,
 2. aktualizovat šablony a nástroje použitelné při řízení projektů,
 3. vymezit role vedoucích pracovníků při iniciování a hodnocení projektů.
Chcete vědět

Čemu u nás říkáme projekt a jak se projekt spouští.

Jak funguje proces přípravy a realizace projektu a jak jsou stanoveny role, zodpovědnosti a pravomoci?

Co Vás naučíme
 • transformace strategických cílů do projektových zadání,
 • základní pojmosloví projektového řízení,
 • co je důležité při definici projektu,
 • klíčové okamžiky při plánování projektu,
 • sestavení projektového týmu a jeho zodpovědností a pravomocí,
 • kontrolní mechanismy projektu,
 • komunikace v průběhu projektu,
 • vyhodnocování projektu a transfer jeho výstupů do praxe
 • … a to vše formou cvičného projektu z Vašeho prostředí

 

 

Managerské vzdělávání > Práce v týmu > Projekty a projektové řízení

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu