Procesy a procesní řízení

Chcete vědět, proč je procesní řízení neboli
Business Process Management (BPM) tak důležité?
Cíle
 1. seznámit se s výhodami a základními principy procesního řízení,
 2. zmapovat vybrané klíčové procesy firmy a navrhnout jejich novou podobu,
 3. aktualizovat stávající systém procesního řízení.
Co Vás naučíme
 • sestavení mapy vybraného stávajícího procesu v podobě "as is",
 • analýza organizačních problémů a kritických bodů,
 • návrh cílového stavu,
 • analýza rizik nového procesu,
 • plán základních kroků implementace,
 • stanovení monitorovacích a kontrolních nástrojů,
 • monitoring a měření výkonnosti procesů,
 • organizační fáze zavádění procesního řízení.

 

 

Managerské vzdělávání > Práce v týmu > Procesy a procesní řízení

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu