Pracovní dovednosti

Etiketa a norma v písemném styku

Díky tomuto vzdělávacímu programu si osvojíte základní prvky efektivnosti komunikace v úředních písemnostech. Důraz je kladen na nácvik úpravy úředních písemností.

Etiketa a společenské chování

Etiketa zahrnuje normy zdvořilosti a taktního chování (například zdravení, představování, podávání ruky, titulování, projevy úcty, přednostní pořadí, společenskou konverzaci, předávání darů). Kurz je určen tomu, kdo se chce cítit dobře a nechce, aby ho jakákoli společenská událost vyvedla z míry.

AKREDITOVANÝ PROGRAM​

Komunikace v telefonním styku

Účastníci tohoto vzdělávacího programu si osvojí základní prvky efektivnosti komunikace při telefonním styku. Zaměříme se na profesionální vedení telefonického rozhovoru a nácvik v oblastech zkvalitnění formy i obsahu telefonické komunikace. Zlepšíte svou práci s hlasem, zvládání náročných a konfliktních situací, efektivní argumentaci, kladení otázek i aktivní naslouchání.

Písemná komunikace - úřední písemnosti

Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních prvků efektivnosti komunikace v úředních písemnostech. Zaměříme se na gramatiku a stylistiku, procvičení jazykových pravidel a výjimek včetně nácviku asertivity a empatie v dopisech.

Psychohygiena v profesní přípravě

Po zvládnutí a praktikování jednotlivých cviků je dosažen vyšší pracovní výkon, nalezení vnitřního klidu a vyrovnanosti, lepší zdraví a kondice.

Timemanagement - čas neřídíme, řídíme sami sebe v čase

Timemanagement čtvrté generace. Kurz určený každému, kdo chce efektivně řídit svůj čas a dosáhnout tak rychleji svého cíle.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Tvorba myšlenkových map a využití automatické kresby v pracovní praxi

Naučíme vás, jak co nejjednodušeji vyjádřit svoje nápady a představit vlastní projekt během několika minut s použitím velmi jednoduchých obrázků piktogramů.

Základy řízení projektů

Naučíme Vás, jak upevnit a rozvinout své znalosti a dovednosti principů přípravných fází projektu. Prakticky si vyzkoušíte různé nestandardní situace při řešení projektů a jak sdílet zkušenosti z řešení různých situací při řízení a účasti na projektu.

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Pracovní dovednosti

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu