Naši lektoři

Řízení lidského kapitálu | Práce v týmu

Mgr. Jana Dybalová

Výtvarnice a lektorka. Věnuje se kreativitě, zaměřuje se na rozvoj potenciálu formou her. Vychází z artefiletiky, která učí na základě prožitku, opírá se o poznatky učitele národů Jana Ámose Komenského, aneb škola hrou.

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Intenzivně se věnuje lektorské, publikační a konzultantské činnosti především v oblasti zdravotnictví, je autorkou knihy „Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry“.

PhDr. Ivana Honzlová

Lektorka komunikačních a manažerských dovedností, osobního rozvoje.

PhDr. Petr Šulc

Lektor strategického, procesního a projektového řízení, komunikačních a manažerských dovedností, HR managementu.

Ivana Watsonová

Leadership a business konzultant, specialista HR, mnohaleté zkušenosti z facilitace nejrůznějších pracovních skupin v Ivana WatsonČechách i v zahraničí.

V oblasti personalistiky a řízení firem má excelentní zkušenosti především v automobilovém a farmaceutickém průmyslu.

 

Rozvoj osobnosti

Ing. Alena Brožková, Ph.D.

Lektorka time managementu, managementu stresu, age managementu a managementu změny. Autorka e-booku „6 jednoduchých tipů, jak splnit úkol v termínu a zůstat v klidu“. Certifikovaná koučka CPC.

Mgr. Jana Dybalová

Výtvarnice a lektorka. Věnuje se kreativitě, zaměřuje se na rozvoj potenciálu formou her. Vychází z artefiletiky, která učí na základě prožitku, opírá se o poznatky učitele národů Jana Ámose Komenského, aneb škola hrou.

PhDr. Ivana Honzlová

Lektorka komunikačních a manažerských dovedností, osobního rozvoje.

Mgr. Tomáš Kvarda

Psychologické poradenství ve vztazích, v zaměstnání i v otázkách životního stylu. Koučování osobního a profesního rozvoje jednotlivce i týmu.

PaeDr. Alexandr Šenec

Akademický pracovník Fakulty ekonomicko-správní | Ústav podnikové ekonomiky a managementu | Univerzita Pardubice

PhDr. Petr Šulc

Lektor strategického, procesního a projektového řízení, komunikačních a manažerských dovedností, HR managementu.

PhDr. Zuzana Vondřichová

Párové poradenství, psychoterapie a psychosomatiky, problematika pro oblasti rodinné a manželské krize a stresu, vývojové krize, problematika mezilidských vztahů, osamělosti, seberozvoje a sebepojetí, osobní cestou a psychosomatiky.

Managerské vzdělávání > Naši lektoři

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu