Managerské rozhodování "Člověče - rozhodni se"

Definovali jste ve vaší společnosti firemní kulturu, hodnoty a principy chování a nevíte, co s tím dál?
NAUČÍME VÁS

Máte nové členy ve vedení a chcete z nich rychle vytvořit dobře fungující tým?

Definovali jste ve vaší společnosti firemní kulturu, hodnoty a principy chování a nevíte, co s tím dál?

  • Na našem kurzu spojíme firemní hodnoty s praxí v simulovaných nestandardních situacích, které u vás můžou nastat již zítra.
  • Budeme diskutovat o krátkodobých i dlouhodobých důsledcích rozhodnutí, která nejsou černo-bílá a jednoduchá.
  • Workshop je silnou teambuildingovou aktivitou s důrazem na firemní i osobní hodnoty.
VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, unikátní hra "Člověče rozhodni se" vymyšlená přímo lektorem.

CELKOVÁ DOBA KURZU | 6 - 16 hodin

Podle individuálních požadavků firmy nebo zákazníka.

LEKTOR | Ivana Watsonová

Leadership a business konzultant, specialista HR, mnohaleté zkušenosti z facilitace nejrůznějších pracovních skupin v Čechách i v zahraničí.

 

 

Managerské vzdělávání > Řízení lidského kapitálu > TOP MANAGEMENT > Managerské rozhodování "Člověče - rozhodni se"

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu