MANAGEMENT | ZAMĚSTNANCI

Efektivní vedení porad

Zlepšete své porady, ukážeme Vám jak. Porady jsou nutnou součástí každé managerské pozice.

Typy, cíle, přínosy, chyby a nedostatky porad jsou cílem našeho semimáře.

Firemní kultura – jak ji rozvíjet a kdy a jak ji měnit

Firemní kultura zasahuje do všech firemních procesů a úzce souvisí s rozhodovacími procesy a řízením společnosti. Změna firemní kultury je dlouhodobý proces, při kterém se projevuje rozdílná adaptabilita zaměstnanců. Na semináři se dozvíte, proč je budování firemní kultury důležité pro prosperitu firmy, jak ji můžeme měřit, jaké jsou výhody a úskalí silné firemní kultury a jak postupovat, chceme-li firemní kulturu změnit.

Komunikace

Jak efektivně komunikovat, přesvědčit a dospět k porozumění s každým člověkem. Naučte se s námi, jak přesvědčit a ovlivnit ostatní, jak komunikovat v krizových situacích a jak využít moderní technologie k rozvoji vašeho podnikání Probereme tvorbu komunikačního plánu za využití různých komunikačních kanálů. Budeme se též věnovat neplánované a neřízené komunikaci na pracovišti.

Zaměstnanecké průzkumy

Zaměstnanecké průzkumy poskytnou managementu podklady k přijímání správných rozhodnutí a zefektivní fungování společnosti. Současně je to velmi citlivý nástroj zpětné vazby zdola nahoru, který v sobě skrývá neblahá rizika z neznalosti, jak s ním zacházet. Naučíme se, jak se na průzkum připravit, jak jej provést a co je třeba udělat po něm, a to včetně komunikace a sestavení akčního plánu na zlepšení.

 

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu