Komunikace v telefonním styku

Zlepšíte svou práci s hlasem, zvládání konfliktních situací,
efektivní argumentaci i aktivní naslouchání.
NAUČÍME VÁS

V průběhu kurzu si osvojíte základní prvky efektivnosti komunikace při telefonickém styku. Zaměříme se na profesionální vedení rozhovoru, zkvalitnění formy komunikace i výhody umění hlasové modulace.

Naučíte se,
  • jak co nejefektivněji vést telefonní hovory,
  • jak zajistit, aby byla telefonická komunikace úspěšná
  • jak díky vedení rozhovoru dosáhnout svého cíle.

Probereme možné obtížné situace a vysvětlíme si, jak adekvátně reagovat.

VÝUKOVÉ METODY
  • výklad,
  • nácvik,
  • modelové situace,
  • řešení situací z praxe

 

 

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Pracovní dovednosti > Komunikace v telefonním styku

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu