HR | STŘEDNÍ MANAGEMENT

Age management a jeho uplatnění ve firemní praxi

Představíme Vám východiska a pilíře age managementu, index pracovní schopnosti (Finsko) a co znamená pojem ageismus a jeho důsledky.

Nábor a výběr pro managery a HR

Cílem kurzu je naučit managery připravit výběrové řízení na pracovní pozici a vést kvalifikovaný personální výběr. Pomůžeme Vám identifikovat vhodné kandidáty a jejich schopnosti, a také porovnat osobnosti s ohledem na pracovní pozici a firemní kulturu Velké změny v náboru přináší moderní technologie a internet a my se seznámíme s tím, jak je dobře využít.

Restrukturalizace – propouštění zaměstnanců

K restrukturalizacím vede majitele nutnost výdělečnosti a životaschopnosti firmy. Naši lektoři Vám ukáží, co ovlivňuje při snižování stavu zaměstnance i zaměstnavatele, jaké jsou následky a jak co nejlépe ukončit pracovní poměry, aby neutrpělo jméno společnosti a aby neklesla morálka těch, kteří ve společnosti zůstávají. Součástí semináře jsou také konkrétní návody, jak se dobře prakticky připravit, jak naplánovat komunikaci a jak zvládnout propouštěcí rozhovor včetně vlastních emocí.

Řešení konfliktů na pracovišti

Jak pracovat s názorovými rozdíly, aby nepřerostly v konflikt. Jak řešit konflikty, aby byl zachován funkční vztah mezi stranami. Jak využít zásad mediace jako způsobu smírného řešení sporů. Vybavíme vás nástroji a postupy na řešení sporů v práci, ať už jste vedoucí nebo pracujete v odd. Řízení lidských zdrojů.

Řízení výkonu zaměstnanců

Řízení, hodnocení a plánování výkonu zaměstnanců je užitečným nástrojem k dosahování pracovních úspěchů. Naučíme Vás, jak si stanovit cíle pro efektivnější výkon, jak je sledovat a vyhodnocovat. Zvlášť důkladně se budeme věnovat dávání a přijímání zpětné vazby jako hlavního motivátoru. Podíváme se také na úskalí tradičních hodnotících rozhovorů.

Talent management a příprava nástupců

Jak talent nalézt, jak jej využít, udržet a motivovat a jak jej dále rozvíjet?

Zde získáte komplexní informace k řízení talentů a pracovní kariéry. Probereme společně rizika a výhody Talent Managementu, jaký model je vhodný pro jaký typ firmy a jak řídit očekávání různých skupin zaměstnanců, aby program Talent Management přijali.

Spočítáme, zda se program vaší společnosti vyplatí a jakou optimální formu by měl v daném odvětví/firmě mít.

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu