Facilitace - řízení pracovních setkání

Pracovní setkání jsou často zdrojem frustrací
všech přítomných a nepřináší očekávané výsledky.
NAUČÍME VÁS

Pracovní setkání jsou častozdrojem frustrací všech přítomných a nepřináší očekávané výsledky.

  • jak si správně dohodnout vaši roli facilitátora se zadavatelem, aby vaše práce pak byla pozitivně hodnocena
  • jak řídit očekávání účastníků a vytvořit atmosféru důvěry
  • jak si být vědom/a dynamiky ve skupině a pracovat s ní
  • jak dodržet čas a zamezit jeho plýtvání
  • jak rozpoznat rezistenci a jak s ní pracovat
  • jak řešit situace, se kterými jste nepočítali
  • jak „hlídat“ sebe a postarat se o dobrý pocit z vlastní práce facilitátora / facilitátorky

Na našem semináři vás seznámíme s moderními nástroji řízení takovýchto setkání, aby byla jak vysoce produktivní, tak současně motivující.

Umožníme Vám náhled na roli a nástroje facilitátora, včetně sdílení nejlepších tipů a triků. Jeho cílem není ovlivňovat výsledek, ale zapojit co nejvíce zúčastněních do diskuze a dosáhnout společného konsensu, a to v klidné atmosféře.

VÝUKOVÉ METODY
  • interaktivní forma a praktická cvičení, role-play, písemné materiály
  • individuální poradenství či příprava facilitátora na konkrétní práci
CELKOVÁ DOBA KURZU | 6 - 16 hodin

Podle individuálních požadavků firmy nebo zákazníka.

LEKTOR | Ivana Watsonová

Leadership a business konzultant, specialista HR, mnohaleté zkušenosti z facilitace nejrůznějších pracovních skupin v Čechách i v zahraničí.

Managerské vzdělávání > Řízení lidského kapitálu > TOP MANAGEMENT > Facilitace - řízení pracovních setkání

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu