Etiketa a společenské chování

Etiketa zahrnuje normy taktního chování a společenského vystupování a zdvořilosti
KURZ JE URČEN

Chcete se ve společnosti, ale i při obchodních jednáních cítit jistě a sebevědomě? Pak je tento kurz určen právě Vám.

Kurz je určen tomu, kdo se chce cítit dobře a nechce, aby ho jakákoli společenská událost vyvedla z míry.

NAUČÍME VÁS

Během školení si shrneme základní pravidla společenské etikety od každodenních zásad po vysoce společenské příležitosti. Připravíme se na neobvyklé společenské situace, aby nás nemohlo nic vyvést z míry, ale zaměříme se také na etiketu na pracovišti či po telefonu.

Součástí kurzu jsou modelové interaktivní situace, při kterých si nově nabyté vědomosti můžete ihned vyzkoušet v praxi.

VÝUKOVÉ METODY
  • Interaktivní výklad s diskusí,
  • příklady z praxe, hraní rolí,
  • praktické řešení modelových a reálných situací,
  • skupinová práce,
  • diskuse (individuální, skupinová).

 

 

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Pracovní dovednosti > Etiketa a společenské chování

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu