Etiketa a norma v písemném styku

Díky tomuto kurzu si osvojíte základní prvky
efektivnosti komunikace v úředních písemnostech.
NAUČÍME VÁS

Důraz je kladen na nácvik úpravy úředních písemností.

Úvod do problematiky
  • Etiketa - společenské chování v profesním styku
  • Netiketa - pravidla slušného chování na internetu

Interní komunikace v orgánech státní správy a samosprávy

  • Právní písemnosti
  • Personální písemnosti
  • Písemnosti pro výkon vybraných činností - porady, pracovní cesty
  • Osobní dopisy vedoucích úředníků
  • Organizace písemného styku, archivace

Externí písemná komunikace orgánů státní správy a samosprávy

  • Praktický nácvik úpravy úředních písemností dle ČSN 01 6910
VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik

 

 

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Pracovní dovednosti > Etiketa a norma v písemném styku

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu