Efektivní vedení porad

Efektivity porad dosáhneme i atraktivním způsobem
toku informací místo nudy a stresu.
KURZ JE URČEN

Porady jsou nutnou součástí každé managerské pozice.

NAUČÍME VÁS

Zlepšete své porady, ukážeme Vám jak. Typy, cíle, přínosy, chyby a nedostatky porad jsou cílem našeho semimáře.

Jak se připravit a jak vést jednotlivé typy porad (operativní, strategická, krizová, …). Osvojíte si ideální způsoby:

  • komunikace s různými typy účastníků,
  • techniky vedení porad,
  • ale i taktiky ovlivňování předsedajících účastníků.
VÝUKOVÉ METODY
  • výklad,
  • skupinová práce,
  • individuální práce,
  • testy

 

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu