Dovednosti jednotlivce

Sebemotivace

Víte, jak je důležité ověřit si své motivační pole a ujasnit si význam vybraných nástrojů stimulace a motivace pro výkon a vztahy na pracovišti. Vyzkoušíte si v praxi vybrané motivační techniky a postupy.

Sebepoznání

Cílem semináře je ujasnit si důležitost osobních i firemních hodnot v práci a naučit se využívat znalostí typologie osobnosti v práci i v životě. Pochopíte význam emocí při práci se sebou samým i s druhými.

Sebeprezentace, neverbální komunikace

je věnován sebeprezentaci, s důrazem na neverbální komunikaci. Cílem není trénink v obecně známých „pravidlech“ neverbální komunikace, ale odlišení přirozeného chování od nadbytečných tlaků, rozvoj osobních zdrojů účastníků s nabídkou možností, jak zůstat přirozený a zároveň vyhovět sociálním rolím, které účastníci v životě plní.

Stres jako lekce a příležitost aneb od hrozícího kolapsu z přetížení ke zvládnutí životních výzev v klidu

Získáte klid a větší spokojenost, které vedou k lepšímu zvládání pracovních úkolů.

Na semináři se naučíte rozpoznat projevy stresu, získáte nástroje na řešení stresu, naučíte se používat techniky snižující dopady stresu.

Účinné strategie při řešení konfliktních situací

Kurz je určen převážně pro managery a vedoucí pracovníky všech oborů. Rozhodování patří mezi klíčové managerské funkce. Naučíme Vás, jak zefektivnit proces rozhodování a jak objevit a zdokonalit schopnost řešit problémy.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Změna je život

Kurz je určen pro všechny, kteří si potřebují ujasnit a pochopit obecné aspekty procesu změny a aplikovat řešení svých konkrétních problémů

Je vhodný zejména pro manažery, kteří potřebují vytvořit vizi, určit cíle a najít ta správná slova, kterými budou motivovat své spolupracovníky k provedení změny

Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření

Umíte čelit stresu v osobním životě i zaměstnání? Ukážeme Vám, jak změnit přístup, realizovat pozitivní představy a stanovit si osobní priority. V průběhu kurzu Vám nabídneme praktické ukázky technik.

AKREDITOVANÝ PROGRAM

Zvýšení mozkového potenciálu s využitím umění

Výsledkem kurzu bude zvládání každodenního stresu a rozvíjení vlastního potenciálu. Účastník si zlepší představivost, paměť a bude kreativnější.

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Dovednosti jednotlivce

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu