Age management

Age management a jeho uplatnění ve firemní praxi

  • východiska age managementu
  • pilíře age managementu
  • index pracovní schopnosti (Finsko)
  • ageismus a jeho důsledky
Charakteritika pracovníků 50+
  • znaky 50+
Zvyšování kvalifikace pracovníků 50+
  • zvláštnosti a specifika vzdělávání 50+

Příklady dobré praxe age managementu v ČR a zahraničí

Praktická část – aplikace principů age managementu ve firmě

VÝUKOVÉ METODY

Střídání výkladu, prezentace a interaktivní spolupráce s účastníky

 

 

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu